Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ivo Kalajzić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:263 Farmington Avenue
Grad:06032 Farmington, CT
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. +1-860-679-2461
GSM +1-860-224-0603
E-mail adresa: