Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Ana Bedalov

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dipl. ing.
Zvanje: Znanstveni novak


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Max-Wien-Platz 1
Grad:07743 Jena
Država:
Njemačka
Brojevi telefona:Tel. +49-174-791-8283
E-mail adresa: