Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Nina Markovic

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Fizika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Johns Hopkins University, 3400 N. Charles Street
Grad:21218- Baltimore
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. +1-410-516-6422
E-mail adresa: