Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Dejan Jović - Projekti

Ostalo

Italija i Balkan nakon 2. svjetskog rata

EU i jugoistočna Europa nakon 2004.