Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Nenad Jasprica - Nastavne aktivnosti

Poslijediplomska nastava

Metode u taksonomiji; Znanost o vrsti
Po Bologni - preddiplomska nastava

Sistematika bilja; Sistematska botanika
Flora i vegetacija kopnenih voda
Ekologija planktona
Po Bologni - Diplomska nastava

Raznolikost flore i vegetacije; Ugrožene i rijetke biljke
Po Bologni - Postdiplomska nastava

Biologija, ekologija i uzgoj novih planktonskih vrsta u marikulturi