Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Dobrovoljne aktivnosti
Jezici
Biografija
Osobni podaci
Repozitorij dokumenata


Nenad Jasprica - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Strukturne i trofičke promjene u pelagijalu jadranske kontinentalne podine

Strukturna i metabolička svojstva fitoplanktona u Jadranu

Influence of thermohaline circulation variations in the Eastern Mediterranean on the plankton community of the South Adriatic: ecological and genetical approach

Struktura planktonskih populacija u trofičkom gradijentu u južnom Jadranu

Druga ministarstva

KarstEcoSystem Conservation (KEC)

EU

Conservation of Important Plant Areas in Croatia 2006-2008

Development of the new management policy for the Hutovo blato wetlands, Bosna and Herzegovina

Ostalo

Protection of Priority Wetlands for Bird Migration in the Dinaric Arc Region through Integrated Site and River Basin Management; - Sharing Waters Neretva project component

COAST - Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja