Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Danica Ramljak

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Temeljne medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:1530 Spring Gate Drive, Suite 9306
Grad:VA 221 McLean
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. 703-868-2577
E-mail adresa: