Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Biografija


Tefko Saračević

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Druge temeljne tehničke znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:4 Huntington Street
Grad:08903 New Brunswick
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. (732) 932-7500/
E-mail adresa: