Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Srđan Čapkun - Projekti

Natrag na pregled projekata

Sigurna lokalizacija i sinkronizacija vremena u bežičnim mrežama
Šifra projekta: ?
Vrsta projekta: Ostalo

Opis projekta
Cilj projekta je istražiti tehnike za sigurnu lokalizaciju i sinkronizaciju vremena u bežičnim mrežama

Voditelj projekta: Srđan Čapkun
E-mail adresa:

Ustanova: Danish Research Council for Technology and Production
Trajanje: 2006 - 2009

URL Projekta: http://imm.dtu.dk/sens/secloc.html