Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Mladen Vranić

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:1 King's College Circle
Grad: Toronto
Država:
Canada
Brojevi telefona:Tel. (416) 978-4126
E-mail adresa: