Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Mario Čagalj - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Mrezna sigurnost, sigurnost bezicnih mreza, kriptografija, teorija igara, dizajn energetski efikasnih komunikacijskih protokola za bezicne mreze, senzorske mreze