Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Jezici
Biografija


Anthony M. Mlikotin

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:3414 Deluna Drive
Grad:90274 Rancho Palos Verdes, CA
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. +1-213-541-9782
E-mail adresa: