Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Biografija


Mladen Bestvina

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:155 South 1400 East, JWB 233
Grad: Salt Lake City, Utah
Država:
SAD
Brojevi telefona:Tel. 001 801 581 6851
E-mail adresa: