Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Eduard Prugovečki

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:
Država:

Brojevi telefona:
E-mail adresa: