Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Marijana Erstić - BiografijaMarijana Erstić je rođena u Siegenu (Njemačka), osnovnu i srednju školu je polazila u Varaždinu i Zadru, a studij germanistike i povijesti umjetnosti je počela na Filozofskom fakultetu u Zadru i nastavila, uz studij talijanistike, na Sveučilištu u Siegenu, gdje je magistrirala 1999.g., promovirala 2006.g. i habilitirala 2016.g. Usavršavala se je na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu (filmologija).

Doktorska je radnja imala kao temu slike porodice u filmovima Luchina Viscontija. Objavljena je pod nazivom ’Kristalliner Verfall. (Familien-)Bilder Luchino Viscontis al di là della fissità del quadro’ u Heidelbergu, pri sveučilišnom nakladniku Winter 2008.g. Radnja je bila poduprijeta stipendijama Njemačke istraživačke zaklade DFG i pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, a 2007.g. je nagrađena Rektorovom nagradom Sveučilišta u Siegenu.

Habilitacija tematizira 20. stoljeće kao novo stoljeće neizvjesnosti, a financirana je između ostalog post-doc-stipendijama Sveučilišta u Siegenu za znanstvenice. Habilitacijski rad je u prosincu 2016.g. dobio priznanje Hrvatske kulturne zajednice iz Wiesbadena, a dvije na temelju habilitacije nastale monografije je objavio sveučilišni izdavač Universi iz Siegena 2017.g. (’Ein Jahrhundert der Verunsicherung. Medienkomparatistische Analysen’) i 2018.g. (’Paragone 1900. Studien zum Futurismus’). 2020.g. objavljuje kod istog izdavača znanstvenu monografiju ’Dubrovnik intermedial. Zwischen Idyll und Katastrophe’.

Na Sveučilištu u Siegenu Marijana Erstić je radila od 1996.g do 2019.g. najprije kao demonstratorica i znanstvena novakinja komparatistike, potom kao asistentica na komparatističkim projektima Njemačke istraživačke zaklade DFG, zatim kao znanstveno-nastavna suradnica, privatna docentica i voditeljica projekta te zamjenska profesorica germanistike. Predavala je razne kolegije iz germanistike i komparatistike, bila je mentoricom brojnih diplomskih i magistarskih radova, članicom raznih promocijskih i habilitacijskih komisija, a koordinirala je i rad doktorandica na istom sveučilištu. Organizirala je sedam međunarodnih znanstvenih skupova u kooperaciji, tri filmske večeri u Muzeju suvremene umjetnosti u Siegenu i jednu izložbu fotografija. Od 2010.g. do 2019.g. je bila članicom Upravnog odbora Centra za Gender Studies na Sveučilištu u Siegenu.

2010.g. je izabrana u zvanje docentice na Odjelu za germanistiku Sveučilišta u Zadru, a 2018.g. u naslovno zvanje izvanredne profesorice na Odjelu za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od 01.03.2019.g. je izvanredna profesorica germanistike na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Uz tri monografije potpisuje i 50ak izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima i kolokvijima u Austriji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj, Sloveniji i Švicarskoj, te 60ak znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu s domaćim i međunarodnim znanstvenim recenzijama. Urednica je osam uglavnom međunarodnih znanstvenih zbornika u kooperaciji, a uredila je i dvije književne antologije.

Početkom 2016.g. je inicirala, organizirala i moderirala dodjelu nagrade Hrvatskog veleposlanstva u Berlinu za najbolje apsolvente i mlade znanstvenike njemačkih sveučilišta, koji su završne radove pisali na teme iz hrvatske kulture i društva. Prve nagrade su dodijeljene u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu 24.06.2016.g. Dodjela nagrada je nastavljena 07.12.2018.g. pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a kao nagrada Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu.

2017.g. joj je od strane Ville Vigoni - Njemačko-talijanskog centra za europsku izvrsnost i Njemačke istraživačke zaklade DFG odobren međunarodni znanstveni skup na temu ’100 godina nakon Fiume, Razgovori o Gabriele D’Annunziu’. Skup je održan u Villi Vigoni u Lovenu di Menaggiu u Italiji od 19. do 22. studenog 2018.g. s gostima iz Austrije, Italije, Francuske, Hrvatske, Njemačke i SAD-a.

Članica je, a od 2017.g. i predsjednica Njemačkog društva za kroatistiku.

U znanstvena polja Marijane Erstić spadaju kulture manirizma u 16. i 20.st., intermedijalni odnos između filma, likovnih umjetnosti i književnosti, kao i povijest i filozofija filma, koncepti pokreta, percepcije i sjećanja oko 1900.g. te njemačka, talijanska i hrvatska književnost i medijska kultura 19. i 20.st.Linkovi:
http://www.hhprinzler.de/2017/07/das-jahrhundert-der-verunsicherung/
http://www.medienimpulse.at/articles/view/1104?navi=1
http://www.hhprinzler.de/2018/11/studien-zum-futurismus/
https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0002/article/view/7966/7781
http://de.mfa.hr/hr/vijesti-i-najave/dodjela-nagrada-njemackog-drustva-za-kroatistiku-i-veleposlanstva-rh-za,55005.html
https://www.marijanaerstic.com/