Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Jagoda Marković

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o umjetnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Ulica grada Vukovara 68
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 01/611 27 40
E-mail adresa: