Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Jagoda Marković - Biografija

Rođena 1947. g. u Zagrebu gdje je maturirala i diplomirala na Filozofskom fakultetu, studijsku grupu povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti (1972). Od 1973. godine u zvanju stručnog suradnika zaposlena u odjelu za dokumentaciju Instituta za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Studijska obrada stručnih i znanstvenih radova dr. Ljube Karamana pohranjenih u arhivu Instituta rezultirala je 1979. godine magistarskim radom Bio-bibliografska studija Ljube Karamana (mentor prof. dr. Milan Prelog). Na prijedlog komisije Znanstvenog vijeća Centra za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1980. godine stječe zvanje znanstvenog asistenta. Akademski stupanj doktora humanističkih znanosti stječe disertacijom Urbanistička transformacija Šibenika 1860.-1918. (mentor: prof. dr. Radovan Ivančević), obranjenom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. U okviru znanstvenog programa matične institucije sudjeluje u istraživanjima i sustavnoj obradi prostorne organizacije niza povijesnih naselja, te je suradnik na projektu Graditeljska baština XIX. i XX. stoljeća (voditeljica dr. Darja Radović-Mahečić).

Linkovi:
http://www.hart.hr/jm.htm