Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Jagoda Marković - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1999
Doktor znanosti

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1979
Magistar znanosti