Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija
Biografija


Marinko Mirko Biljan

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Druge grane kliničke medicine
Akademski stupanj: Mr. sc.
Zvanje: Viši znanstveni suradnik


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:5252 DeMaisonneuve
Grad:H4A West Montreal
Država:
Canada
Brojevi telefona:
E-mail adresa: