Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Biografija


Vladimir Marković - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Tipologija barokne arhitekture u Hrvatskoj

Arhitektura i štafelajno slikarstvo u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća