Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija
Biografija


Mladen Victor Wickerhauser

Područje znanosti: Prirodne znanosti
Polje znanosti: Matematika
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:P.O. Box 1146, One Brookings Drive
Grad: St. Louis, MO 63130-4899
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: