Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Adrijana Car

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Geodezija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Hellbrunnerstrasse 34
Grad:5020 Salzburg
Država:
Austrija
Brojevi telefona:Tel. +43-662-8044 5278
E-mail adresa: