Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Eugen M. Halar

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. med.
Zvanje: Professor emeritus


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:1959 NE Pacific Street
Grad:WA 981 Seattle
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. 206-543-3600
E-mail adresa: