Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Snježana Kordić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Philosophische Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster
Njemačka
- 2002.
habilitirani znanstvenik (Venia legendi für Slavische Philologie)

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1993.
doktor društvenih, humanističkih i teoloških znanosti iz područja filologiije

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
- 1992.
magistar društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije

 
Filozofski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
- 1988.
profesor hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti