Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Snježana Kordić - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Izrada priručnika za studij hrvatskog jezika na filozofskim i sličnim fakultetima u zemlji i inozemstvu

Corpus Strossmayeranum (prosvjetna, kulturna i umjetnička baština)

Ostalo

Grundzüge einer kategorial-funktionalen Grammatik der kroatisch-serbischen Sprache