Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Biografija


Zoran Roca

Područje znanosti: Društvene znanosti
Polje znanosti: Socijalna geografija i demografija
Akademski stupanj: Prof. dr. sc.
Zvanje: Redoviti profesor


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:Campo Grande, 376
Grad: Lisboa, 1749-024
Država:
Portugal
Brojevi telefona:Tel. + 351 21 751 55 00
E-mail adresa: