Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Hrvoje Turković - Biografija

Hrvoje Turković (Zagreb, 4. XI. 1943.). Školovanje započeo u Crikvenici gdje je živio s majkom nastavnicom (1949-1960), gimnaziju završio u Zagrebu (1962), gdje je diplomirao filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1972). Zaposlen kao konzultant u knjižari inozemnih knjiga 1973-1974. Na New York Universityju magistrirao iz filmskih studija (1976) kao Fulbrightov stipendist (1974-1975), a na Filozofskom fakultetu doktorirao filmskoteorijskom tezom (1991).
Od 1965. djeluje kao kritičar i esejista, urednik u više časopisa (Poletu 1967-68; Studentskom listu, 1969-1971, Prologu, 1971-74, Pitanjima, 1975-76; Filmu, 1976-79, Oku, 1989-90; Hrvatski filmski ljetopis, 1996-). Utemeljiteljski je voditelj MM Centra SC u Zagrebu (1976-77.). Od 1977. do umirovljenja 2009. radi na Akademiji dramske umjetnosti, gdje i nakon umirovljenja nastavlja predavati kao vanjski profesor. Bio je vanjski je profesor iz povijesti eksperimentalnog filma na Akademiji likovnih umjetnosti, Zagreb (2004-2006), te na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma od 2006. Od 1998. predsjednik je Hrvatskog filmskog saveza, Zagreb. Bio je utemeljiteljski predsjednik Hrvatskog društva filmskih kritičara (1992-1994), član Kulturnog vijeća za film i kinematografiju pri Ministarstvu kulture RH (2001-2004).

Pisac teorijskih natuknica u Filmskoj enciklopediji 1-2 (Zagreb, 1985/1990) te u Filmskom leksikonu (2004); član uredničkog kolegija Hrvatskog leksikona 1-2 (1996-1997), glavni urednik Filmskog enciklopedijskog rječnika (u radu od 2010) Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" . Objavio je preko 700 članaka o filmu, televiziji i kulturnim problemima u novinama, časopisima, katalozima, na radiju, te u zbornicima.


Hrvoje Turković (b. November 4 1943 in Zagreb, Croatia). His schooling started in small seashore town Crikvenica, where his mother, a teacher, got the job (1949-1960). He finished high school in Zagreb (1962), and graduated in philosophy and sociology at School of Philosophy, Zagreb, University of Zagreb (1972). He got a Fulbright grant, and earned his M.A. in film studies at Graduate School of Arts and Sciences, New York University (1976). He earned his Ph.D. in philology (film theoretical theses) at School of Philosophy, Zagreb University in 1991. He has extensively published film reviews, film essays, theoretical papers and encyclopedic entries on film and TV from 1965 on as a free lance (more then 700 bibliographic items). Since 1985. he published books on film and TV (9 of them till 2005). He was in editorial board of 3 encyclopedic editions, and 7 magazines and a radio program. He was the initial president of Croatian Society of Film Critics (1992-1994), member of the Advisory Board for Cinema at the Ministry of Culture, Republic of Croatia (2001-2004), and he is a president of Croatian Film Club's Association (1998 till now). He was employed as an editor in Studentski list (1970-71), as curator of Multi-Media Center, Student Center in Zagreb (1976-1977), and he has worked at the Academy of Drama Art, teaching film theory from 1977 till his retirement in 2009.

Linkovi:
http://www.adu.hr/index.php?option=com_partystaff&Itemid=&func=fullview&staffid=7; http://www.hfs.hr/hfs/ljetopis_autori_detail.asp?sif=453054142