Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Hrvoje Turković - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Teorija montaže
U predavanjima se sustavno obrađuju ključni kognitivni uvjeti koji se moraju ispuniti za postizanje suvislog montažnog prijelaza: identifikacija prizora na montažnom prijelazu; specifikacija točke promatranja; preusmjeravanje pažnje te motivacija montažnog prijelaza i najzad širi montažni sklopovi u koje se funkcionalno uključuju različiti tipovi montažnog prijelaza.

Tipovi filmskog izlaganja
U predavanjima se usredotočava na četiri tipa izlaganja, tj. tipa strukturiranja priopćajne cjeline filma: opisno izlaganje, narativno, argumentacijsko i poetsko izlaganje. Na primjerima filmova komparativno se analiziraju ključne značajke svakoga, varijacije unutar svakog, i način na koji se ti tipovi ostvaruju u različitim filmskim rodovima (igranom filmu, dokumentarnom, obrazovnom, reklamnom, eksperimentalnom...).

Analiza filma
U seminaru se prikazuju filmovi i potom se diskusijski analiziraju. Razgovor vodi nastavnik tako da zadaje probleme za raspravu i sistematizira studentske odgovore, a analiza se provodi tako da se prvo sakupe (što raznovrsniji) ključni globalni dojmovi koje ostavlja film, a potom se analizira što to u strukturi filma specifično uvjetuje svaki iskazani dojam ili dojmovnu nijansu.

Povijest eksperimentalnog filma
Uz gledanje i analizu raspoloživih primjeraka ključnih pokreta i pojedinaca eksperimentalnog (avangardnog) filma te uz davanje pozadinskih obvijesti stječe se orijentacijski pregled nad ključnim povijesnim varijantama filmskog eksperimentalizma, i nad njihovim ključnim karakteristikama.