Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Hrvoje Turković - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Metodologija filmološkog i kritičarskog pristupa filmu
Kulturološki pristup filmu i medijima
Filmska genologija; teorija žanra, teorija stila, teorija rodova
Teorija temeljnih tipova filmskog izlaganja/diskursa
Teorija montaže, kognitivni pristup
Teorija retorike
Teorija vizualnog razabiranja; kognitivni pristup perspektivnom, ideoplastičnom i neprikazivačkom vizualnom djelu