Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Nediljko Budiša - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultät für Chemie, Biologie und Geowissenschaften
Technische Universität München
München
Njemačka
1993 - 1997
Doktor znanosti (Dr. rer. nat.), biokemija

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1992 - 1996
Magistar znanosti, molekularna biofizika

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1989 - 1993
Dipl.ing., molekularna biologija

 
Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1986 - 1990
Prof. kemije i biologije

 
Specijalizacije

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Habilitacija
Ustanova: Technische Universität München
Grad: München
Država: Njemačka
2001 - 2005
Stečeno zvanje: Privatni Docent (Priv. Doz. Dr. rer. nat.)
 

U inozemstvu:
Naziv specijalizacije: Postdoktorski studij
Ustanova: -
Grad: München
Država: Njemačka
1997 - 1999
Stečeno zvanje: -