Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Vladimir S. Ban

Područje znanosti: Tehničke znanosti
Polje znanosti: Kemijsko inženjerstvo
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:PD-LD Inc., 30-B Pennington-Hopewell Rd.
Grad:08534 Pennington, NJ
Država:
USA
Brojevi telefona:Tel. +1-609-564-7900
E-mail adresa: