Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Tomislav Mihaljević

Područje znanosti: Biomedicina i zdravstvo
Polje znanosti: Kliničke medicinske znanosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Docent


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica: 75 Francis Street
Grad: Boston, MA 02115
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: