Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici


Boris Milašinović - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatska
01.10.2006 - 27.5.2010
doktor znanosti, polje računarstvo

 
Fakultet elektronike i računarstva
Sveučilište u Zagrebu
01.10.2002 - 04.05.2006
Magistar znanosti iz polja računarstva

 
Prirodoslovno-matematički fakultet - Matematički odjel
Sveučilište u Zagrebu
01.10.1995. - 02.07.2001.
dipl.ing. matematike - smjer računarstvo