Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi


Sunčica Oberman Peterka - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Ekonomski fakultet
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Osijek
1992 - 1997
Diplomirani ekonomist