Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivica Raguž - Aktivnosti

Nije specificirano


Vice-dean of Science
The Catholic Theological Faculty in Đakovo, University "Josip Juraj Strossmayer" in Osijek
2008. - 2010.

Edito-in-chief - Journal of Philosophy and Theology "Diacovensia"
The Catholic Theological Faculty in Đakovo

Aktivnosti vezane za struku


Glavni i odgovorni urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa "Communio" (hrvatska redakcija)
Communio
2009. - danas

Prodekan za znanost
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2008. - 2010.

Glavni i odgovorni urednik teološkoga časopisa "Diacovensia"
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
2008. - danas