Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija
Osobni podaci


Ivica Raguž - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Teološki fakultet
Pontificia Università Gregoriana
Rim
Italija
1994. - 2002.
Bakalaureat iz teologije, magistar i doktor teologije

 
Weston Jesuit School of Theology
Boston University
Boston
SAD
1997. - 1998.
Specijalizacija iz fundamentalne teologije

 
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Đakovo
1992. - 1994.