Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Projekti
Članstva
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Iva Kurelac - Biografija

Rođena 1975. u Zagrebu. Maturirala 1994. u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Iste godine upisuje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studij latinskog jezika i rimske književnosti, studij grčkog jezika i književnosti) te Interfakultetski studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Diplomirala 2002. pri Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Magistrirala 2006. pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu s temom Dinko Zavorović i njegov rad na staroj povijesti u I. knjizi djela De rebus Dalmaticis.
Doktorsku disertaciju Počeci kritičke historiografije u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića obranila 2010. pri Odjelu za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2002. zaposlena je u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Trenutno u znanstvenom zvanju više znanstvene suradnice.

Surađivala je na znanstvenim projektima MZOS: Srednjovjekovni izvori za hrvatsku povijest (2002.-2006.), Latinički izvori, studije i pomagala za društvenu i gospodarsku povijest (2007.-2014.) te Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća (2015.-2019.).

Autorica je monografije o prvom hrvatskom novovjekovnom povjesničaru Dinku Zavoroviću, uredila je zbornik radova Šibenik od prvog spomena, objavila je brojne znanstvene radove (hrvatski i međunarodni izdavači). Autorica je nekoliko transkripcija i prijevoda s latinskog i starogrčkog jezika. Sastavila je niz enciklopedijskih natuknica (Hrvatska opća enciklopedija, HBL, Leksikon hrvatske književnosti: Djela, Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History). Sudjeluje u pripremi 3. sveska edicije Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae: Supplementa.

Izlagala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala je u organizaciji međunarodnih znanstvenih skupova: 950 godina od prvog spomena Šibenika i Juraj Rattkay (1613.-1666.) i njegovo doba. Autorica je izložbe arhivskih dokumenata Pogled u oporuku Fausta Vrančića (1551.-1617.): Uz 400. obljetnicu smrti (2017.) ostvarene u suradnji s Državnim arhivom u Rijeci. Posvećena je popularizaciji znanosti (javna predavanja i znanstvene tribine).

Područje znanstvenog interesa vezano je uz historiografiju renesanse i ranog novog vijeka, hrvatski latinizam (osobito Dalmacija i šibenski humanistički krug) te izdavanje izvora. Nagrađena nagradom Grb grada Šibenika (2018. godine) za izniman doprinos izučavanju šibenske povijesti i znanstveno-stručnu suradnju u obilježavanju 950 godina od prvog spomena grada Šibenika.