Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirko Klarić - Aktivnosti


Aktivnosti vezane za struku


Vanjski član Odbora za lokalnu samoupravu
Hrvatski sabor

Prodekan
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Predstojnik Zavoda za upravne znanosti
Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
2009. - 2012.

Član fakultetskog vijeća
Pravni fakultet u Splitu