Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirko Klarić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Upravna znanost
Predmet se izvodi na sveučilišnom diplomskom studiju javne uprave i bavi se problemima javne uprave i upravljanja. U okviru predmeta izučava se nastanak i razvoj javne uprave, koja se sastoji od tri dijela: državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi.Izučava se organizacija javne uprave i metode rada u upravi, odnos uprave i vlasti, tendencije u budućem razvoju uprave, ustrojstvo upravnog sustava Hrvatske i komparativnih upravnih sustava u drugim zemljama, ustrojstvo lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i drugim zemljama, ustrojstvo i funkcioniranje gospodarskih i negospodarskih javnih službi u Hrvatskoj i drugim zemljama, europski upravni prostor i europeizacija hrvatske uprave.

Po Bologni - preddiplomska nastava

Lokalna samouprava
Nova javna uprava
Uvod u upravu
Upravni sustavi
Po Bologni - Diplomska nastava

Upravna znanost
Predmet se izvodi na sveučilišnom diplomskom studiju javne uprave i bavi se problemima javne uprave i upravljanja. U okviru predmeta izučava se nastanak i razvoj javne uprave, koja se sastoji od tri dijela: državne uprave, lokalne samouprave i javnih službi.Izučava se organizacija javne uprave i metode rada u upravi, odnos uprave i vlasti, tendencije u budućem razvoju uprave, ustrojstvo upravnog sustava Hrvatske i komparativnih upravnih sustava u drugim zemljama, ustrojstvo lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj i drugim zemljama, ustrojstvo i funkcioniranje gospodarskih i negospodarskih javnih službi u Hrvatskoj i drugim zemljama, europski upravni prostor i europeizacija hrvatske uprave.

Po Bologni - Postdiplomska nastava

Uprava u zdravstvu