Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirko Klarić - Nastavne aktivnosti

Natrag na popis nastavnih aktivnosti

Uprava u zdravstvu
Školska godina OD/DO: 2009/10 -