Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Članstva
Aktivnosti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Mirko Klarić - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Ustrojstvo i funkcioniranje javne uprave te njezin odnos sa političkom vlašću, političke, pravne i upravne implikacije procesa decentralizacije i regionalizacije u Hrvatskoj i Europi, pitanje jačanja političkih, pravnih i upravnih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave te europeizacija hrvatske javne uprave.
Poseban interes ima prema istraživanju problema liberalizacije i privatizacije gospodarskih ili komercijalnih javnih službi (komunalne djelatnosti, energetika, telekomunikacije, promet, vodno gospodarstvo, gospodarenje komunalnim otpadom itd.) u pravnom poretku Europske Unije, kao i razvojem novog shvaćanja javnih službi koje se nazire kroz dokumente Europske komisije i judikaturu Europskog suda pravde.