Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Aktivnosti
Nagrade i priznanja
Bibliografija
Znanstveni interesi
Jezici
Biografija


Leo Rafolt

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Znanost o književnosti
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Viši asistent


Kontakt adresa

Ustanova:Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ulica:Ivana Lučića 3
Grad:10000 Zagreb
Država:
Hrvatska
Brojevi telefona:Tel. 00 385 1 6120 077
E-mail adresa: