Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mira Klarin-Dukić - Biografija

Na Filozofskom fakultetu u Zadru 1987. g. završila sam jednopredmetni studij Psihologije. Od 1993. u stalnom sam radnom odnosu na Filozofskom fakultetu. 1995. g. upisala poslijediplomski studij - znanstveno usavršavanje na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a diplomu Magistra društvenih znanosti znanstvenog polja psihologije stekla sam 19. siječnja 1998. g. obranom magistarske radnje "Utjecaj rada u malim grupama na usvajanje znanja, stavove i neke aspekte samopoimanja" pod mentorstvom prof.dr.sc. Alije Kulenovića. 1999. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prijavila sam doktorsku radnju "Odnosi s vršnjacima kao prediktori različitih aspekata prilagodbe u školi" kod mentorice prof.dr.sc. Marine Ajduković. Doktorsku disertaciju obranila sam 18. prosinca 2000. g. pred povjerenstvom prof.dr.sc. Vlasta Vizek-Vidović, prof.dr.sc. Slavko Kljajić, prof.dr.sc. Marina Ajduković i time stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje psihologije. 20. siječnja 2005. od Matičnog povjerenstva izabrana sam u zvanje docenta za područje razvojne psihologije. Obnašala sam dužnost predstojnika Zavoda za predškolski odgoj, prodekana za nastavu. Osim na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Psihologiju komunikacije realiziram na Odjelu za informatologiju i komunikologiju i na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru, Sveučilišta u Zagrebu izvodim nastavu iz Razvojne i Edukacijske psihologije. Na Visokoj školi za turistički menagement u Šibeniku vodim kolegij Psihologija međuljudskih odnosa. Sudjelovala sam na znanstvenim i stručnim skupovima i objavila sam više znanstvenih, stručnih i preglednih radova i prethodna priopćenja u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom i domaćim časopisima. Recenzirala sam radove za časopise i zbornike.

Linkovi:
http://personal.unizd.hr/kit/nastavnici/KLARIN.html