Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mira Klarin-Dukić - Izobrazba

Sveučilište ili veleučilište

Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1999. - 2000.
dr.sc. psihologije

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
1995. - 1998.
mr.sc. psihologije

 
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zadru
Zadar
- 1987.
prof. psihologije