Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Nastavne aktivnosti
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi
Biografija


Mira Klarin-Dukić - Nastavne aktivnosti

Dodiplomska nastava

Psihologija komuniciranja
Uvod u znanstveno-istraživački rad
Interkulturalno komuniciranje
Strategije komuniciranja