Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Bibliografija


Gerald Govorchin

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Sveučilište u Floridi
Ulica:8540 S.W. 48th Street
Grad: Miami,Florida
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: