Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Bibliografija


Darko Habeković

Područje znanosti:
Polje znanosti:
Akademski stupanj:
Zvanje:


Kontakt adresa

Ustanova:Oakwood Medicinski centar
Ulica:18101 Oakwood BLVD
Grad: Dearborn,Michigan
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: