Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Izobrazba
Zaposlenja
Bibliografija


Romana Čapek-Habeković

Područje znanosti: Humanističke znanosti
Polje znanosti: Filologija
Akademski stupanj: Dr. sc.
Zvanje: Predavač


Kontakt adresa

Ustanova:
Ulica:
Grad:MI 48109-1275 Ann Arbor
Država:
SAD
Brojevi telefona:
E-mail adresa: