Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Davor Begović - Projekti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Fetalna kardiološka služba u zaštiti perinatalnog mortaliteta i morbiditeta

Novi pristupi dijagnostici nasljednih bolesti