Podaci o znanstveniku
Osnovni podaci
Zaposlenja
Projekti
Bibliografija
Znanstveni interesi


Davor Begović - Znanstveni interesi

Pregled istraživačkih interesa za znanstvenika:

Interesi: Fetalna kardiološka služba u zaštiti perinatalnog mortaliteta i morbiditeta, novi pristupi dijagnostici nasljednih bolesti, pedijatrija